Een kleine disclaimer …

De volgende disclaimer is van toepassing op het gebruik van onze website www.van-tjalle-en-jasper.com. Wanneer u deze website gebruikt, wordt u geacht deze disclaimer te hebben gelezen en aanvaard.

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website te allen tijde correct en actueel is. Desondanks kunnen we niet garanderen dat alle (product) informatie, prijzen en productspecificaties op onze website compleet, correct en up-to-date zijn. Deze zijn onder voorbehoud van (type) fouten. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte informatie op of van de website.

Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet goed functioneren van de website. We proberen ervoor te zorgen dat de website te allen tijde correct en ononderbroken functioneert. We kunnen echter niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. Toegang tot de site kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort, in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie, of om redenen buiten onze controle.

We kunnen ook niet garanderen dat e-mails of andere (elektronische) berichten die naar ons worden verzonden, door ons (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Gebeurtenissen buiten onze controle, zoals storingen, kunnen ertoe leiden dat berichten door ons niet of met vertraging worden ontvangen/gelezen.

Ten slotte zijn alle publicaties en uitingen van Van Tjalle en Jasper beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag geen enkel deel van onze publicaties en uitdrukkingen worden gereproduceerd, gekopieerd of op enige andere manier openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Tjalle en Jasper.